Kérjük, hogy a visszaélés-bejelentési űrlap kitöltését megelőzően olvassa el a Visszaélés-bejelentési Szabályzatot és Adatkezelési tájékoztatót a Társaság visszaélés-bejelentési rendszerével kapcsolatban, amelyben különösen felhívjuk figyelmét a rosszhiszemű bejelentés következményeire[1], a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

Biztonsági kód:
security code
Kérjük, írja be a biztonsági kódot:

Küldés

[1] Ha nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni, b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.