Kedvezményezett neve:
TOM-FERR Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

Projekt címe: A TOM-FERR Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. kapacitásbővítő beruházása

Támogatás összege: 212 546 252 Ft

Támogatás mértéke: 45 %

Tervezett befejezési dátuma: 2019. szeptember 12.

Projekt azonosító száma:
GINOP-1.2.1-16-2017-00045


A projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztési beruházás három részre tagolható: a gyártási kapacitásokat és adottságokat bővítő gépfejlesztésekre, a korszerű mérési technológia kialakítására, valamint az anyagmozgatási kapacitások bővítésére.

A gyártási kapacitásokat és adottságokat érintő gépfejlesztések során a vállalkozás 1 db 32mm-es, és 1 db 52mm-es mérettartományig működő CNC vezérlésű csőhajlító gépet kíván megvásárolni a csőhajlítási kapacitások – piaci igények szerinti – bővítéséhez. A társaság jelenleg nem tudja kiszolgálni a csővégek megmunkálása iránti megrendeléseket, ezért 1 db 30 mm-es kisebb, és 1 db 50 mm-es nagyobb átmérőjű csövek megmunkálására alkalmas csővég-megmunkáló berendezés beszerzését tervezi a technológiai adottságok fejlesztéséhez. A vállalkozásnak továbbá bővítenie kell a cső- és a persely alakú acélalkatrészek megmunkálására alkalmas kapacitásait, amelyhez 1 db CNC automata megmunkáló központot fog megvásárolni. Hasonló helyzetben van a TOM-FERR Zrt. a fűrészelés/gérvágás és a fúrás területén is, így az itt jelentkező kapacitáshiányokat 1 db gérvágásra is képes hidraulikus fűrészgép és 2 db nagyteljesítményű oszlopos fúrógép beszerzésével kívánja megszüntetni. A csősorják megfelelő kezelése érdekében a társaság e téren a meglévő, elavult kapacitását kiváltja és bővíti 2 db csősorjázó berendezés beszerzésével. A 3D lézer megmunkáló központ használatával pedig nem csak egyenes csövek darabolására, végkiképzésére nyílik majd lehetőség, hanem egy korábbi műveletben már lehajlított cső méretre vágása mellett annak palástjára tetszőleges mennyiségű és alakú kivágása is megvalósulhat.

A korszerű mérési technológia kialakításához 1 db 3D koordináta mérőgép kerül beszerzésre, a telephelyen belüli anyagmozgatási kapacitások bővítéséhez pedig a társaság 2 db bázis és 2 db magas emelésű gyalogkíséretű elektromos targoncát, valamint 1 db dupla és 1 db tripla emelési magasságú, 2 tonna teherbírású homlokvillás elektromos targoncát kíván megvásárolni.


GINOP-1.2.7-17 Gyors növekedésű (Gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása:

– Kedvezményezett neve:

TOM-FERR Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

– Projekt címe:

 „A TOM-FERR Zrt. autóipari beszállítói kapacitásainak bővítése új, tatai gyártócsarnok építésével és termelő eszközük beszerzésével”

– Szerződött támogatás összege:

Kedvezményezett – a támogatási döntése alapján a támogatási értelemben rögzítettektől eltérően – 496 817 171 Ft, azaz négyszázkilencvenhatmillió-nyolcszáztizenhétezer-százhetvenegy Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

– Támogatás mértéke (%-ban):

A Támogatás intenzitása : 45 %

– Projekt tartalmának bemutatása:

„A piaci trendeket figyelembe véve, a növekedés fenntartása és az alapanyag szállítói kitettség csökkentése érdekében jelen projekt keretén belül a TOM-FERR Zrt. egy autóipari csőgyár létrehozását tervezi tatai telephelyén, mellyel a belföldi és az európai piacon is jelentős szereplővé léphet elő.

A projekt célja egy olyan új csőgyártó csarnok létrehozása, mellyel a cég hazánkban egyedüliként autóipari minőségben biztosítaná az autóipari kalibrált csöveket, kiiktatva a külföldi szállítóktól vásárolt termékekből származó problémákat. Mivel a gyártási folyamatokba már a csövek előállítása is beemelésre kerül, jelentősen képes lesz csökkenteni függőségét a külső tényezőktől, rugalmasabb és hatékonyabb termelést létrehozva ezáltal. 

A fenti célok elérése érdekében jelen projekt keretében a 4200m2-es új üzemcsarnok építése (3997 m2 üzemcsarnok és 203 m2 iroda és kiszolgálóhelyiség, és 2 db darupálya), a gyártási tevékenységhez szükséges technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése (2 db 5 tonna és 2db 20 tonna teherbírású kétfőtartós anyagmozgató híddaru, valamint az acélcsövek előállítását végző gyártósorhoz kapcsolódóan szalaghasító gép és letekercselő motolla, valamint automata csomagolórendszer kerül létesítésre) továbbá az új üzletágra vonatkozóan ISO 14001:2015 irányítási-vezetési hitelesítési szabványok bevezetése tervezett.

Az új gyáregység által előállított autóipari kalibrált cső és autóipari feldolgozott cső termékek felvevőpiaca elsősorban a belföldi piacot, valamint a szomszédos országok piacait jelenti maximum 1000 km-es hatósugáron belül, főként Magyarországtól nyugati irányba. A potenciális külföldi piacok tehát Lengyelország, Csehország, Németország, Ausztria, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország és Szerbia.

Az új gyáregység által megvalósított kapacitásbővítéssel egyrészt a vállalat saját autóipari feldolgozott cső gyártói üzletága számára biztosítja majd az alapanyagot, másrészt a gyártott termékek közvetlenül értékesítésre kerülnek autóipari kalibrált csőként az autóipar TIER-1 szintű beszállítói számára.

A vevőkör nagysága az autóipari feldolgozott csövek esetében a vállalat meglévő vevői köre alapján egzaktan meghatározható, az 5 éves kalkulált gyártási kapacitások 100%-a vevői keretmegállapodásokkal már jelenleg is lefedett. Emellett a vállalkozás piaci részesedésének megerősítése érdekében a gyártási folyamat részévé kívánja tenni az autóipari feldolgozott csövek alapanyagaként szolgáló kalibrációs cső előállítását is. A közvetlenül értékesítésre kerülő autóipari kalibrált csövek vevői köre és a piac nagysága statisztikai adatok elemzésével, valamint konkurens autóalkatrész gyártó és autóipari csőkereskedő vállalatokkal folytatott interjúk alapján került meghatározásra. Ezek alapján a tervezett éves maximális 2245 tonna közvetlen értékesítésre szánt kalibrált cső gyártási kapacitás felvevő piaca 16.000 és 22.000 tonna között mozog csak belföldön, ami a tervezett kapacitásokat többszörösen leköti.”

– Projekt tervezett befejezési dátuma:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.06.30

– Projekt azonosító száma:

GINOP-1.2.7-17-2017-00001


GINOP-1.2.8-17 „Kis- es középvállalkozások ipari digitalizációhoz (IPAR 4.0) kapcsolódó fejlesztéseinek támogatása

– Kedvezményezett neve:

 TOM-FERR Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

– Projekt címe:

„Gyártáshoz kapcsolódó autó ipari IPAR 4.0 fejlesztések a TOM-FERR Zrt-nél”

– Szerződött támogatás összege:

 A Kedvezményezett – a támogatói döntése alapján a támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően – 338 527 185 Ft, azaz háromszázharmincnyolcmillió-ötszázhuszonhétezer-száznyolcvanöt Ft összegű, vissza nem terítendő támogatásra jogosult.

– Támogatás mértéke (%-ban):

A Támogatás intenzitása : 45 %

– Projekt tartalmának bemutatása:

„A TOM-FERR Zrt. küldetése, hogy az európai autóipari piacon vezető alkatrész beszállítói szerepet töltsön be, ezért elsődleges célja az autóipari üzletág folyamatos kapacitásfejlesztése, termékportfóliójának szélesítése és az alapanyag szállítói kitettség fokozatos csökkentése. Céljai elérése érdekében a vállalat a gyártási folyamatok automatizációjával, IPAR 4.0 megoldások alkalmazásával, valamint egy új autóipari kalibrált cső gyártó üzletág létrehozásával biztosítja a fejlődést, javítva ezzel versenyképességét és növekedési potenciálját.

A piaci trendeket figyelembe véve, a fenntartható növekedés érdekében a vállalat az alapanyag szállítói kitettség csökkentése mellett döntött, ezért tatai telephelyén új üzletágként egy új csőgyár létrehozását tervezi . Az új üzletág amellett hogy a vállalat saját autóipari üzletága számára biztosítja majd az alapanyagot, a belföldi és az európai piacon is jelentős szereplővé léphet elő. Azáltal, hogy a gyártási folyamatokba már az alapanyag előállítása is beemelésre kerül, jelentősen képes lesz csökkenteni függőségét a külső tényezőktől, rugalmasabb és hatékonyabb termelést létrehozva ezáltal.

A vállalat komplex beruházás végrehajtását tervezi két GINOP pályázat ütemezett összekapcsolásával (Gazella, IPAR 4.0). Jelen projekt keretében a technológiai gyártósor főegysége kerül majd telepítésre, míg a GINOP-1.2.7-17 pályázat keretében egy 4000m2-es új üzemcsarnok építése, a gyártási tevékenységhez szükséges technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése (daruk, gyártósor kapcsolódó elemei) valamint ISO 14001 szabvány bevezetése valósul meg.

Jelen projekt fő célja az új autóipari üzletág gyártótevékenységéhez szükséges modern csőmegmunkáló és előállító főegység, valamint egy kapcsolódó darabológép eszközbeszerzésének megvalósítása, mellyel a vállalat autóipari minőségben tudja majd biztosítani a cső alapanyagot, kiiktatva a külföldi szállítóktól vásárolt alapanyagokból származó problémákat, mint a rugalmatlan gyártási és szállítási átfutási idők, szűk tároló kapacitások és magas szállítói árak.

A tervezett gyártósor a piacon található legmodernebb technológiával rendelkezik, így magas minőségű, nagyteljesítményű integrált üzem hozható létre, mely a kifinomult automatizált rendszerek segítségével növeli a termelékenységet, illetve képes az érvényes, magas autóipari sztenderdek szerinti gyártási szabványok megvalósítására. A berendezés az “Internet of things” (IOT) és Machine-to-Machine (M2M) megoldásokkal, illetve az új hardverek alkalmazásával az emberi erőforrást minimálisra csökkenti, valamint maximalizálja a kezelők védelmét.

 A gépsor az alábbi egységekből tevődik össze: csőmalom, emulziós állomás, hűtőtorony, belső csősorjázó rendszer, hegesztőgenerátor, örvényáram-tesztelő, lemágnesező egység, olajozórendszer, elszívó és szűrő egység. Az előállított kalibrált csövek kör, négyzet vagy téglalap keresztmetszetűek, felhasználási területük az ISO/TS 16949 szabvány szerinti autóipar.”

– Projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés):

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.06.30

– Projekt azonosító száma:

GINOP-1.2.8-17-2017-00001

 – Weboldal frissítésének dátuma:

2018.05.28 11:29